:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_262_2022_9_24_939871.pdf