:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคล

4 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_268_24_13_770.pdf