:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_269_24_50_765.pdf