สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 0-5548-6087  โทรสาร : 0-5548-6113 ต่อ 18   E-mail : admin@bankhok.go.th
Powered By WNT.CO.TH