Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่26 (14 พ.ย. 2562)  
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่25 (07 พ.ย. 2562)  
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่24 (25 ต.ค. 2562)  
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่22 (17 ต.ค. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่23 (10 ต.ค. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่21 (08 ต.ค. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่20 (27 ก.ย. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่19 (17 ก.ย. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่18 (13 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณามีสิทธิ์ได้เช่า... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประมูลเช่าตลาดนัดเทศบาลตำบลบ้านโคก (10 ก.ย. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่17 (05 ก.ย. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่16 (28 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการเปิดจองการเช่าอาคาร คูหาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโคก... (27 ส.ค. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่15 (21 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ส.ค. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14 (08 ส.ค. 2562)
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2... (26 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11 (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็... (21 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบชุดตรวจหาสารเสพติดให้อ... (21 พ.ย. 2562)  

งานลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้าน... (13 พ.ย. 2562)  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภู... (22 ต.ค. 2562)  

จิตอาสาพัฒนาศาลเจ้าปู่ตาห... (13 ต.ค. 2562)

13 ตุลาคม2562 พิธีบำเพ็ญก... (13 ต.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศั... (06 ก.ย. 2562)

ถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทส... (07 พ.ค. 2562)

จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริเ... (07 พ.ค. 2562)

ปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ส... (07 พ.ค. 2562)

To Be Number One เทศบาลตำ... (08 ก.พ. 2562)

วันลอยกระทง ประจำปี 2561... (23 พ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการควบคุมและป้... (24 ส.ค. 2561)

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (23 ส.ค. 2561)

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาค... (12 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ... (29 ก.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ... (29 ก.ค. 2561)

การช่วยเหลือวาตภัย เดือนก... (28 ก.พ. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (28 ก.พ. 2561)

โครงการกีฬาชุมชนสมานฉันท์... (28 ก.พ. 2561)

งานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์... (22 ม.ค. 2561)
Responsive image
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง (28 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องกำหนดการแจ้งการประเมินภาษี การยื่นแบบและรับชำระภาษ... (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม... (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf (07 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒... (02 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประมา... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องกำหนดตรวจรับพัสดุ กล้องมิเรอร์เลส ของสำนักปลัดเทศ... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการกำหนดตรวจรับพัสดุ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ข... (04 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องกำหนดตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์กีฬาของกองการศึกษา ประจำ... (02 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องกำหนดตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องกำหนดตรวจรับพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหร... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ... (29 ส.ค. 2562)
แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านป้าจุ้ย-ห้วยโศก ม.๕ (29 ส.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ช่องห้วยต่าง (31 พ.ค. 2554)  
Responsive imageResponsive image

สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com