:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก สายบ้านห้วยครั่ง ม.4

วันที่ลงประกาศ: 22 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์ติก สายบ้านห้วยครั่ง ม.4


file

mid_103_2022_9_24_215683.pdf