:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสนามกีฬาหมู่บ้านโคกเหนือช่วงที่1-ช่วงที่ 2

วันที่ลงประกาศ: 15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

80 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้_591.pdf